Friday, August 15, 2014

အဆံုးသတ္ခရီး မသိေသာ ကၽြန္မ…

အဆံုးရိွေနတဲ့ လမ္းမတစ္ခုေပၚမွာ ေလွ်ာက္လွမ္းေနေသာ ကၽြန္မ.. မိုင္တိုင္တစ္ခု အဝင္. ကၽြန္မကိုယ္ထဲတြင္ စီးဝင္ေနေသာ အရာသည္...

တန္ဖိုး.... တစ္ခု။

ဆက္၍ဆက္၍ သြားရအံုးမည့္ ခရီးစဥ္သည္ ကၽြန္မအတြက္ ဘယ္အခ်ိန္မွာမ်ား အဆံုးသတ္မလဲ ဆိုတာကို မသိႏိုင္ခဲ့ပါ. သိႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းကိုလည္း မရွာေဖြႏိုင္ေသး။ မျဖစ္မေနလို႔ နာမည္တပ္ၿပီး အတၱေတြ တေပြ႕တပိုက္ႏွင့္ ေလာကလမ္းေပၚမွာ သြားလာေနၿပီး သိႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းရိွသည္ကိုလည္း သိေနပါလွ်က္ ဘယ္အတြက္ေၾကာင့္မ်ား ယခုခ်ိန္ထိ မရွာေသးသလဲ လို႔ ကၽြန္မကိုယ္ကို ေမးခြန္း ထုတ္ေနမိသည္။ မရွာေဖြႏိုင္ေသးေသာ္လည္း အသိကို သတိျဖင့္ က်င့္ႀကံ ေနႏိုင္လွ်င္ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေနအံုးမည္။ အငိုမဆံုးႏိုင္ေသာ အဆိပ္သင့္ လူသားတစ္ဦးျဖစ္ခိုက္ ေနညိဳခ်ိန္ကို ကၽြန္မအေနနဲ႔ မျဖစ္မေန ရင္ဆိုင္ရအံုးမည္။

ထိုအခ်ိန္ကို ကၽြန္မသည္ ရဲရဲရင့္ရင့္ ရင္ဆိုင္ေက်ာ္ျဖတ္ႏိုင္ေအာင္ ႀကံ႕ခိုင္ႏိုင္ေအာင္ ကၽြန္မအတြက္ ဘာေတြမ်ား ျပင္ဆင္ၿပီးၿပီလဲဟု အထပ္ထပ္ေတြးေနမိသည္။  အေတြးႏွင့္အတူ မြန္းက်ပ္ေနေသာ ရင္တြင္းတေနရာမွ ဆဲြကုိင္လႈပ္သလို တင္းက်ပ္မႈသည္ ႏွလံုးေသြး အၾကည္ဓါတ္၏ လံႈ႕ေဆာ္မႈေၾကာင့္ ခံစားသိ တစ္ခုပင္။ ကၽြန္မ၏ ခရီးဆံုးသည္ ဘယ္အခ်ိန္ ဘယ္ေနရာ ဘယ္လိုေသာ အေၾကာင္းတရားမ်ားနဲ႔ ထြက္ခြာသြားရမလဲ မသိႏိုင္ေသာ တေန႔ေန႔ တခ်ိန္ခ်ိန္ ေရွာင္လဲြ မရႏိုင္ေသာ အရာျဖစ္ေသာ္ လည္း ေမ့ေလ်ာ့ေန မိျခင္းသည္ ကၽြန္မ၏အတၱ တစ္ခုပင္...။

မသိႏိုင္ေသာ အရာမ်ားႏွင့္ ျပည့္ႏွက္ေနေသာ လူ႕ဘဝရခိုက္ မတူညီႏိုင္ေသာ အရာမ်ားကို ညိွႏိႈင္းေနထိုင္ႏိုင္ျခင္းသည္လည္း လွပ သက္ဝင္ေသာ အႏုပညာရပ္ တစ္ခုပင္..။ ထို အႏုပညာရပ္တစ္ခုကို တည္ေဆာက္ျခင္းသည္ လွပေသာ အနာဂတ္တစ္ခုကို္ အုတ္ျမစ္ခ် တည္ေဆာက္ျခင္းပင္..ျဖစ္ေလသည္။ လွပေသာ အနာဂတ္ အေဆာက္အဦး တစ္ခု ျဖစ္ရန္ ကၽြန္မသည္လည္း အုတ္တစ္ခ်ပ္ သဲတစ္ပြင့္ အျဖစ္ ကၽြန္မ တန္ဖိုးထားပါသည္။ တျခားသူမ်ား ပါဝင္ႏိုင္မည့္ မတူညီႏိုင္ေသာ အရာမ်ားကိုလည္း ကၽြန္မ တန္ဖိုးထား ပါသည္။ ထိုအေဆာက္အဦးသည္ တစ္ဦးခ်င္း၏ မတူညီမႈမ်ားႏွင့္ တည္ေဆာက္ ထားၾကေသာ ေနျခည္ျဖာေအာက္  ေႏြးေထြးမႈ မ်ားႏွင့္ ျပည့္ေနေသာ အာရုဏ္ဦး ပန္းခ်ီကားတစ္ခ်ပ္..။ 


မတူညီမႈမ်ားႏွင့္ တည္ေဆာက္မည့္ အေဆာက္အဦးဆိုသည္မွာ မတရားမႈမ်ား က်ဴးးလြန္ၿပီး ဖိႏိွပ္မႈမ်ားႏွင့္ ရက္စက္စြာ တည္ေဆာက္မည့္ ေသြးစြန္းေသာလက္မ်ားကို ကၽြန္မ လက္ခံမည္မဟုတ္..။ ေသြးစြန္းေနမည့္ အေဆာက္အဦး၊ ေသြးညီွနံ႕ႏွင့္ ျပည့္ေနမည့္ အေဆာက္အဦး ကို ကၽြန္မ ႏွစ္လိုမည္မဟုတ္..။ မတရားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနသူမ်ားႏွင့္ မည္သည့္အခါမွ် တူညီႏိုင္လိမ့္မည္ မဟုတ္..။ ေျပေပ်ာက္မႈမရိွမည့္ အစြန္းအထင္းမ်ားသည္ လွပေသာ အေဆာက္အဦး တစ္ခု မျဖစ္ပါ...။ လွပေမြးႀကိဳင္ေနေသာ အေဆာက္အဦးသည္သာ ဘဝမ်ားစြာ၏ အလင္းေရာင္ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။

 
ေလွ်ာက္လွမ္းေနေသာ လမ္းခရီးေပၚတြင္ ကၽြန္မ၏ေျခလွမ္းမ်ားက အမ်ားသူ အတြက္ ခလုတ္ကန္သင္း မျဖစ္ပဲ အလင္းေရာင္ ေပးႏိုင္ရန္ ကၽြန္မ ေမွ်ာ္လင့္မိပါသည္။ လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ဆုပ္ကိုင္ထားေသာ တန္ဖိုးထားမႈမ်ား မတူညီသည့္ အေလ်ာက္ တစ္ဦး၏တန္ဖိုးႏွင့္ တစ္ဦး၏အျပဳအမူမ်ားကို ဝင္ေရာက္ ခံစားေပးႏိုင္ၿပီး တန္ဖိုးထားႏိုင္သူျဖစ္ရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးတို႔၏ အရည္အေသြး၊ ပင္ကိုယ္စြမ္းရည္၊ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္မႈ၊ အေလ့အထ၊ ယံုၾကည္မႈ၊ စဥ္းစားေတြးေခၚမႈ တို႔သည္လည္း မတူညီႏိုင္ၾက..။ ထိုသူတို႔၏ တန္ဖိုးထား မတူညီႏိုင္မႈကို နားလည္မႈ ေပးႏိုင္ရန္လည္း လိုေပသည္။ တပါးသူတန္ဖိုးထားေသာ အရာကို ကၽြန္မေလးစား တန္ဖိုးထားတတ္ရန္ သတိျပဳမိ ပါသည္။ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး အျပန္အလွန္ တန္ဖိုးထားမွ ထိုတန္ဖိုးကို ေလးစားႏိုင္ပါမွ အဇၹ် တၱ တြင္း ျဖဴ စင္သန္႔ရွင္းၿပီး ပဋိပကၡ ၿငိမ္းေအးေပလိမ့္မည္။ 

ထိုသည္ပင္ အဆံုးရိွေနေသာ လမ္းခရီးကို ေလွ်ာက္လွမ္းေနသည့္ ကၽြန္မ၏ တန္ဖိုးထားမႈ တစ္ခုပင္..။ 


အဆံုးရိွေနတဲ့ လမ္းတစ္ခုမွာ
အငိုမဆံုးတဲ့.
အဆိပ္သင့္ခဲ့တဲ့.
ခဏတာ လူသားျဖစ္ခိုက္
ေနညိဳခ်ိန္အေရာက္
သြားဖို႔ ျပင္ဆင္.
အျပစ္မဲ့ အဆံုးသတ္လူသားအျဖစ္
ငါ ခံယူအံ့......။
 

ၾသဂတ္(စ္) အလယ္ က လူ

ဘယ္ေတာ့မွ မေသတဲ့
သံေယာဇဥ္အထပ္ထပ္နဲ႔
ရွင္သန္ေနဆဲ ရင္းႏွီးမႈတစ္စံုဟာ
ကမၻာကို တစ္ျခမ္းစီ
မွ်ထမ္းေနၾကသလိုမ်ိဳး...
ခပ္ရိုးရိုး စကားလံုးေတြနဲ႔ပဲ
တစ္ေယာက္ကို
တစ္ေယာက္ ေကာက္ယူ ေမြးစားရင္း
အေသြးအသားခ်င္း
လဲလွယ္ထားတယ္။

သူမ...
ျမင့္ျမတ္ျဖဴစင္ျခင္းဟာ...
သူ႔
ကိုယ္က်င့္တရားကို ျခယ္မႈန္းေတာက္ပ
လူသားဆန္မႈဇာတ္ခံုမွာ အလွပဆံုး က, တယ္..
တိမ္ကို စား ႏွလံုးသားကို
အျဖဴဆံုး ေဆးေၾကာဖို႔
သူမဟာ ၾသဂတ္(စ္) ကို ခါးလယ္က
နင္းျပီး ေမြးလာတယ္။
 
နတ္ၾကီးတဲ့ ၾသဂတ္(စ္) ဟာ
သူမရဲ႕ ေမြးဖြားျခင္းနဲ႔ အတူ
တိတ္ဆိတ္ေပးရတယ္
ဆူပူတဲ့ ၾသဂတ္(စ္) ဟာ
သူမရဲ႕ ရွင္သန္ျခင္းနဲ႔
အတူ ျငိမ္းခ်မ္းေပးရတယ္
ေၾကကြဲတဲ့ ၾသဂတ္(စ္) ဟာ
သူမရဲ႕ ျဖစ္တည္ျခင္းနဲ႔
အတူ ေပ်ာ္ရႊင္ေနရတယ္..
 
အဲလိုနဲ႔
ၾသဂတ္(စ္) ကေလး လိမၼာ လာတယ္။
ဒီကမၻာမွာ သူမနဲ႔ တူတာ..
သူမသာလွ်င္ ျဖစ္တယ္ ဆိုတာ
သူမ ဘာသာ ျမင္ေအာင္ၾကည့္လို႔...
အတိ ေလာင္ကၽြမ္းဆဲ
စစ္ေျမျပင္ေတြကိုလဲ
ကရုဏာ မ်က္ဝန္းေတြနဲ႔ ထပ္တလဲလဲ
ရႈျမင္ ရႈတ္ခ်....
ေနာက္ ၾသဂတ္(စ္)
က်ရင္ ျငိမ္းခ်မ္းရမယ္... လို႔...
သူမ ေရရြတ္ေနေရာ့သလား။
 
စကားေတြ ရွိတယ္..
စာေတြ ရွိတယ္..
ႏွလံုးသားေတြ ရွိတယ္...
မေျပာပဲလဲ ၾကားႏိုင္တယ္..
မေရးပဲလဲ ဖတ္ႏိုင္တယ္..
ရင္မခုန္ပဲ ခံစားႏိုင္တယ္။
 
အဲလို သူမဟာ
ေနာက္ ၾသဂတ္(စ္) မွာ..
ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္
ထပ္ျပီး ေမြးဖြားျပပါလိမ့္ဦးမယ္။
 
ခ်စ္ျခင္းမ်ားစြာျဖင့္
ေမာင္ငယ္ လက္ဝဲ

ဘေလာ့ဂါ ကဗ်ာဆရာလက္ဝဲ  ရဲ႕ တတိယအႀကိမ္ ေမြးေန႔အမွတ္တရလက္ေဆာင္