Saturday, October 29, 2011

မွတ္မိျခင္း၏ေနာက္ကြယ္

ငယ္ဘဝတြင္ မိမိ၏မွတ္မိျခင္း စြမ္းရည္သည္ အေၾကာင္းအရာကိစၥမ်ား၊ သင္ၾကားေနေသာ ပညာရပ္မ်ား၊ ကိန္းဂဏန္းမ်ားကို မေမ့မေလ်ာ့ပဲ အၿမဲမွတ္မိ ေနတတ္ ခဲ့သည္ကို ျပန္စဥ္းစားလိုက္တိုင္း တရက္ၿပီးတရက္ ကုန္ဆံုးခဲ့ေသာ အခ်ိန္ကာလ၏ တိုက္စားမႈဒဏ္ေၾကာင့္ မွတ္မိမႈစြမ္းအား ယိုယြင္းလာတတ္သည္မွာ သဘာဝတရားေၾကာင္း အရဆိုၿပီး လက္ခံရေတာ့မွာလား။ အသက္အရြယ္အရ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားႏွင့္ ေနထိုင္မႈဘဝ အတြက္ ေျပးလႊား ေနၾကရေသာေၾကာင့္ မွတ္မိမႈစြမ္းအား ေလ်ာ့က်လာ သည္လည္း ရိွႏိုင္ပါသည္။

ေမ့ေလ်ာ့သည္မွာ ခင္မင္ခဲ့ဖူးေသာ သူတေယာက္၏ အမည္နာမ၊ ဆရာသမား၏ အမည္နာမ၊ သင္ၾကားေနရေသာ ပညာတခု၊ မိမိပညာ၏ လက္ခံႏိုင္မႈ၊ လက္တေလာ လုပ္ကိုင္ေနေသာ အျခင္းအရာတခုကို ေမ့ေလ်ာ့ခဲ့သလား၊ သူတပါး၏ ေက်းဇူး သိတတ္မႈႏွင့္ နားလည္မႈတို႔ ကို ေမ့ေလ်ာ့ခဲ့သလား၊ ဒါမွမဟုတ္ မိမိကုိ တန္ဖိုးထားေသာသူ၏ တစံုတရာ သိတတ္မႈအေပၚ မွတ္မိႏိုင္မႈမရွိပဲ ေမ့ေလ်ာ့ေနခဲ့ျခင္းလား။ မမွတ္မိသလို ေမ့ေလ်ာ့ ဟန္ေဆာင္ေနခဲ့ျခင္း ရိွေနေသာသူမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္တိုးေဝွ႔ရေသာ အခါတြင္လည္း ႏွလံုးသားထဲတြင္ ထင္က်န္ရစ္ခဲ့ေသာ နာက်င္မႈတို႔ကို မသိျခင္းေၾကာင့္သာ ျဖစ္မွာပါပဲဟု ေျဖေတြးေတြးရင္း ကုစားခဲ့ရပါသည္။

အခ်ိန္ကာလ ၾကာျမင့္မႈ တခုေၾကာင့္ မွတ္မိျခင္း စြမ္းအင္ ေလ်ာ့က်သည္မွာ ျဖစ္ႏိုင္ေသာ္လည္း ကာလတို တခုအတြင္းမွာပင္ မွတ္မိႏိုင္ျခင္း မရိွပဲ မမွတ္မိေတာ့ဘူးဟု လြယ္ကူစြာ ေျပာဆိုလုိက္ျခင္းသည္ ထိုသူ၏ ေလးစားမႈ မရိွခဲ့ျခင္းေၾကာင့္သာ ျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု နားလည္မိပါသည္။

မေတြ႕ျဖစ္တာၾကာေနေသာ သူတေယာက္က မိမိ၏နာမည္ကို မွတ္မိစြာ ေခၚဆို လိုက္ေသာအခါ ေဖၚမျပႏိုင္ေသာ ဝမ္းသာပီတိ ျဖစ္ခဲ့ၾကေပလိမ့္မည္။ သူငယ္ခ်င္းကလည္း မိမိသူငယ္ခ်င္း၏ မွတ္မိေနမႈကို ေမွ်ာ္လင့္မိေပလိမ့္မည္။ ေလာကလမ္းေပၚတြင္ သူငယ္ခ်င္းအခ်ဳိ႕ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခဲ့လွ်င္ေသာ္မွ ထိုသူငယ္ခ်င္း၏ အမည္နာမကို မမွတ္မိပဲ ေမ့ေလ်ာ့ေနခဲ့မိလွ်င္ မွတ္မိဥာဏ္ စြမ္းအားကိုပဲ အျပစ္တင္ရမွာလား၊ မွတ္မိႏိုုင္မည့္ ေျခရာ မထင္ က်န္ခဲ့၍လားဟု မိမိကိုယ္တိုင္ အေျဖထုတ္ရလိမ့္မည္။ ထို႔အတူ ဆရာသမားမ်ားက မိမိတပည့္ မိမိကို မွတ္မိေနျခင္းမ်ိဳးကို ေတာင့္တမိေပလိမ့္မည္။ တပည့္တေယာက္ကလည္း မိမိဆရာ မိမိအေပၚ မွတ္မိေနျခင္းမ်ိဳးကို လိုလားမိမွာ အမွန္ပင္ ျဖစ္ေပသည္။

သူတပါးက မိမိ၏ အမည္နာမကို မွတ္မိေနျခင္း၊ မိမိအေလးထားေသာ အရာမ်ားကို မွတ္မိေနျခင္း၊ မိမိေလးစားေသာအရာမ်ားကို မွတ္မိေနျခင္း၊ မိမိေလွ်ာက္လွမ္းေနေသာ လမ္းကို မွတ္မိေနျခင္း သည္ ထိုသူ႕အေပၚတြင္ ခင္မင္စြာႏွင့္ မွတ္မိစဲြထင္စရာ ပို၍ ျဖစ္လာေပလိမ့္မည္။

ထိုကဲ့သို႔ မိမိအေပၚ မွတ္မိေနျခင္းကို လူသားတိုင္း လိုလားမိမွာပင္၊ မွတ္မိေနသည္ ဆုိကထဲက ဘာေၾကာင့္ မွတ္မိေနျခင္းလဲ ဆိုသည့္ အေျဖက ကပ္ပါေနပါသည္၊ မိမိ၏ ထူးျခားသည့္ အျပဳအမူေတြေၾကာင့္လား၊ မေမ့ႏိုင္မည့္ တန္ဖိုးထားစရာ အေၾကာင္းရင္းေၾကာင့္လား၊ တပါးသူက မိမိကို မွတ္မိေနျခင္းမွာ မိမိတြင္ရိွေသာ အရည္အခ်င္း တခုုခုေၾကာင့္လား၊ မိမိ၏ မွ်ေျခတခုသည္ တပါးသူ၏စိတ္ထဲတြင္ စြဲထင္စရာ တရားမွ်မႈေတြ ျဖစ္သြားခဲ့လို႔လား။ ထို႔ျပင္ ခက္ခဲေသာ အေျခအေနတခုႏွင့္ အတူျဖတ္ေက်ာ္ခဲ့ရေသာ အခါတြင္ မေမ့မေလ်ာ့ မွတ္မိ ေနတတ္ခဲ့ပါသည္။ ထို မွတ္မိေနျခင္းမွာ ခက္ခဲ ရုန္းကန္ခဲ့ရသည့္ အေျခအေန၏ အရိပ္ေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ တခါတရံ အလြယ္တကူ ျဖတ္ေက်ာ္ခဲ့ၾကေသာ အေျခအေနထက္ ခက္ခက္ခဲခဲႏွင့္ ျဖတ္ေက်ာ္ခဲ့ၾကသည့္ အေျခအေနတခုကို ပို၍ မွတ္မိေစပါလိမ့္မည္။

မွတ္မိျခင္း၏ေနာက္ကြယ္တြင္ ထိုသူ၏ ခင္မင္မႈ၊ တြယ္တာမႈ၊ တန္ဖိုးထားမႈ၊ ေလးစားမႈ၊ သတိရိွမႈ၊ သိတတ္မႈ၊ အေလးအနက္ထားမႈ၊ အသိအမွတ္ျပဳမႈ တို႔မ်ားစြာ ပါသည္ဟု က်မ ေလးနက္စြာ ယံုၾကည္ပါသည္။ ထိုအေရးပါေသာအရာမ်ား မပါခဲ့၍သာ မွတ္မိျခင္းစြမ္းရည္ ေလ်ာ့နည္းၿပီး ေမ့ေလ်ာ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု က်မေတြးျမင္မိပါသည္။