Friday, June 27, 2014

ကၽြန္မဖြင့္လိုက္မိေသာ စိတ္တစ္စံု

လူအမ်ိဳးမ်ိဳး စိတ္အေထြေထြ ဆိုသည့္စကားလံုးသည္ ေလာကအတြင္း ရွင္သန္ေနထိုင္ၾကေသာ သက္ရိွ လူသားမ်ား၏ ျဖစ္တည္မႈ တစ္ခုပင္..။ လူ႔ဘဝ ေန႔စဥ္က်င္လည္ ေနရသည့္ အခိုက္ ေဘးနားဝန္းက်င္တြင္ ရိွေနေသာ သူမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေျပာဆို ေနၾကစဥ္အတြင္း မိမိစိတ္ႏွင့္ သဟဇာတ ျဖစ္မည့္သူမ်ား၊ မိမိႏွင့္ ယံုၾကည္ခ်က္ မတူႏိုင္မည့္ သူမ်ား၊ ကို္ယ္က်ိဳးရွာသည့္သူမ်ား၊ အျခားသူမ်ားႏွင့္ မွ်မွ်တတ ဆက္ဆံတတ္သူမ်ား ကို အမ်ားအျပား ေတြ႔ေနရေပမည္.

အခ်ိန္ႏွင့္အမွ်  မိမိဘဝ လူေနမႈ အတြက္ ႀကိဳးစားေနၾကသူ အမ်ားအျပား၏ စိတ္တြင္း ခံစားခ်က္ မ်ားမွာလည္း အဘယ္ကဲ့သို႔ တူႏိုင္ ပါမည္လဲ။ တစ္ေယာက္ခ်င္းစီ၏ ေနာက္ခံ အေၾကာင္းအရာမ်ား ကဲြျပားျခားနား ၾကသလို ေရွ႕ဆက္ ေလွ်ာက္ေနရသည့္ အေျခအေနသည္လည္း မတူႏိုင္ၾကေပ။ ထိုသို႔ မတူနိုင္ေသာလမ္းေပၚတြင္ ေလွ်ာက္လွမ္းေနရသည့္ အေလ်ာက္ စိတ္အေျခခံမ်ားသည္လည္း မတူနိုင္ၾက.။ တခ်ိဳ႕မွာ ဘဝ၏ ေစခိုင္းရာအတုိင္း လိုက္ပါေနရေသာေၾကာင့္ စိတ္ေစရာ၏ ဆန္႔က်င္ဘက္ အေျခအေနတြင္ ရိွေနေပလိမ့္မည္။

ငယ္စဥ္ဘဝျဖစ္တည္ လာခဲ့ၾကရေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ မွ တုံ႔ျပန္မႈမ်ား၊ အသိုင္းအဝိုင္းမ်ား၏ တန္ျပန္ ဆက္ဆံမႈမ်ား ေၾကာင့္ တခ်ိဳ႔သူမ်ား စိတ္အေျခ ေျပာင္းလဲ သြားၾကရေပသည္။ ေအးဆက္ဆက္ တံု႔ျပန္မႈမ်ားေၾကာင့္ ဘဝတေလွ်ာက္လံုး ယံုၾကည္မႈ အားနည္း သြားၾကသူ မ်ားလည္း ရိွေလသည္။ မိသားစု အဝန္းအဝိုင္းမ်ား၏ ေႏြးေထြး ဆက္ဆံမႈသည္ မ်ားစြာ အေရးႀကီးေပသည္။ ထိုသို႔ ေႏြးေထြးစြာေနခဲ့ ၾကရေသာ သူမ်ားသည္ ဘဝ တေလွ်ာက္လံုးတြင္ မိမိကိုယ္တိုင္ ယံုၾကည္မႈ ကို တည္ေဆာက္နိုင္ၿပီး ေအာင္ျမင္ေန ၾကေပသည္။ ထိုသူမ်ားသည္ မိမိစိတ္ကို မိမိ ေအာင္ႏိုင္သူမ်ား ျဖစ္သြားၾကေလသည္။
 
ထိုကဲ့သုိ႔ ငယ္ဘဝေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာရေသာ အျပဳအမူမ်ား. စိတ္ခံစားခ်က္မ်ား. သည္ လူတိုင္းကို မဆိုလိုေသာ္လည္း လူအေတာ္ မ်ားမ်ားတြင္ ျဖစ္ေလ့ ရိွသည္ကို ေတြ႔ျမင္ ရေလသည္။
 
တခ်ိဳ႕ေသာ သူ၏စိတ္သည္ အသက္အရြယ္ အရေျပာင္းလဲ သြားတတ္ၾကသည္။ ထိုေျပာင္းလဲမႈသည္ ငဲ့ညွာတတ္ေသာ အေျခခံ ဇာစ္ျမစ္မွ ေပါက္ဖြားလာခဲ့ၾကေလသည္။ စာနာ နားလည္ ေပးႏိုင္ေသာစိတ္ ရိွသူသည္ သူ၏ ငယ္ဘဝ ေတြ႕ႀကံဳမႈမ်ားကို နမူနာယူၿပီး တပါးသူအေပၚ မွ်တစြာ စဥ္းစားေပးႏိုင္သူ ျဖစ္လာသည္။ သူတပါး အခက္အခဲမ်ားကို ကိုယ္ႏွင့္ျဖစ္ေစ၊ စိတ္ႏွင့္ျဖစ္ေစ မိမိျပဳလုပ္ႏိုင္ရာ ကို တနည္းနည္းျဖင့္ ျဖည့္ဆည္း ေပးေနသူမ်ား ျဖစ္သည္။

တပါးသူ၏ စိတ္ကို ဖ်က္ဆီး ပစ္တတ္ၾကသူ မ်ားလည္း ရိွပါေသးသည္။ ထိုသူ၏ စိတ္အရင္းခံမွာ ေကာင္းျခင္းဆိုးျခင္း ကို ရည္ရြယ္သည္ျဖစ္ေစ၊ မရည္ရြယ္သည္ျဖစ္ေစ တပါးသူ၏စိတ္ မွာေတာ့ ပ်က္ဆီး သြားေပသည္။ ထိုသူ၏စိတ္သည္ အထီက်န္စြာ ျဖတ္သန္း လာခဲ့ေသာ ဝန္းက်င္၏ ရိုက္ခတ္မႈ တစ္ခု ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္..။ 

မိမိ၏စိတ္ေလာဘေၾကာင့္ သူတပါး၏စိတ္ လမ္းခင္းေပးခဲ့ရျခင္းပင္....။ 

ငယ္ဘဝတေလွ်ာက္ ခ်မ္းသာစြာေနရၿပီး သူတပါး၏ ခက္ခဲ ဆင္းရဲမႈကို ခံစား နားလည္ေပးႏိုင္သူ မ်ားမွာလည္း ေလးစားစရာ ေကာင္းလွေပသည္။

လူတိုင္းသည္ အသက္ရွင္ ေနထိုင္စဥ္အတြင္း ႀကိဳးစား လႈပ္ရွားေနၾကရေသာ္လည္း ဘဝ၏ အေျခအေနအရ ျပည့္စံု ခ်မ္းသာသည္ျဖစ္ေစ၊ ရုန္းကန္ ေနၾကရသည္ျဖစ္ေစ၊ အခက္အခဲ မ်ားစြာ ရိွေသာ္လည္း လူ႔ေလာကရိွ လူ႕အႏၶမ်ား၏ ႏိုင္လိုမင္းထက္ ျပဳမူမႈမ်ားကို လ်စ္လ်ဴ မျပဳပဲ ဖိႏိွပ္ခံရသူမ်ားဘက္မွ ရပ္တည္ေပးသူမ်ား လည္း ရိွေလသည္။ ထိုသူတို႔၏ မူလရင္းခံ စိတ္ႏွလံုးသည္ ႏူးညံ့မႈ ျပယုဂ္တစ္ခု ျဖစ္ေသာ မွန္ေသာဘက္မွ ေတြးေခၚ စဥ္းစားေပးတတ္သူမ်ားပင္ 

မိဘရင္ေငြ႕ေအာက္မွ သာယာေသာ လမ္းတြင္ ေလွ်ာက္လွမ္း လာရေသာ သူတခ်ိဳ႕၏ စိတ္အေျခခံသည္ အေကာင္းျမင္ေသာ စိတ္ျဖင့္ ရႈျမင္ တတ္ၾကေလသည္။  မိဘႏွင့္အတူ မေနခဲ့ရေသာ တခ်ိဳ႕ေသာ သူမ်ားမွာမူ  အားငယ္တတ္သည့္ စိတ္ျဖင့္ ႀကီးျပင္းလာခဲ့ၿပီး စိတ္အလို မက်မႈမ်ား ျဖစ္ခဲ့ၾကေလသည္။ ေမာင္ႏွမ အခ်င္းခ်င္းၾကားတြင္လည္း မိဘေဆြမ်ိဳးမ်ား၏ ခဲြျခား ဆက္ဆံမႈေၾကာင့္ မတူေသာ သေဘာထားမ်ားႏွင့္ ႀကီးျပင္းလာခဲ့ၿပီး စိတ္ဒဏ္ရာ ရခဲ့ၾကေပသည္။ သူတို႔၏ စိတ္ဒဏ္ရာကို သူတပါးအေပၚ ဖံုးလႊမ္း ပံုခ်ရင္း ကုစားၾကျပန္သည္။ ထိုသို႔ ကုစားမႈသည္ သူတပါး၏ဘဝနွင့္စိတ္ ကို ဒဏ္ရာေပးသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနသည္ကို မသိဟန္ေဆာင္ေနတတ္ၾကသည္။ သူတို႔၏ စိတ္ကို အေကာင္းျမင္တတ္ေသာ စိတ္မ်ားျဖစ္ေပၚလာရန္ ထိုသို႔ေသာ ခဲြျခားဆက္ဆံမႈမ်ား မရိွေအာင္ ဆက္ဆံေျပာဆို သင့္ေပသည္။ 

ေႏြးေထြးေသာ. ေမတၱာတရားမ်ား ျပည့္ႏွက္ေနေသာ ဝန္းက်င္ တစ္ခုတြင္ ေနထိုင္ခြင့္ရၾကရန္ အုပ္မိုးေပးသင့္ ပါသည္။ သို႔မွသာ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ အေကာင္းျမင္တတ္ေသာ မိမိကိုယ္ကိုယ္ အားကိုးတတ္ေသာ ယံုၾကည္မႈ ရိွေသာ သူမ်ား မ်ားျပား လာေပလိမ့္မည္။ ထိုႏွင့္အတူ တၿပိဳက္နက္တည္း မွာပင္ မိမိကိုယ္ကိုယ္ တာဝန္သိတတ္ေသာ၊ တာဝန္သိမႈႏွင့္အတူ တာဝန္ယူႏိုင္ေသာ၊ သူတပါး၏ ကိုယ္၊ စိတ္၊ ႏွလံုး၊ ခံစားမႈကို ေလးစား တန္ဖိုးထား၍ ကိုယ္ခ်င္းစာႏိုင္ေသာ၊ လူ႕ယဥ္ေက်းမႈကို နားလည္လာေသာ သူမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္ေပလိမ့္မည္။

ကၽြန္မ ယံုၾကည္ခဲ့ေလေသာစိတ္.. ကၽြန္မ ေလးစားခဲ့ေသာစိတ္.. ကၽြန္မႏွလံုးသားကို ကိုင္လႈပ္ခဲ့ေလေသာစိတ္. ကၽြန္မအတြက္ ခြန္အားတစ္ခု ျဖစ္ေစခဲ့ေသာစိတ္..  ကၽြန္မဝိညဥ္အတြင္းသို႔ ခိုလံႈခဲ့ေလေသာစိတ္.. 

ထို စိတ္တစ္စံု သည္ကား....