Friday, August 15, 2014

အဆံုးသတ္ခရီး မသိေသာ ကၽြန္မ…

အဆံုးရိွေနတဲ့ လမ္းမတစ္ခုေပၚမွာ ေလွ်ာက္လွမ္းေနေသာ ကၽြန္မ.. မိုင္တိုင္တစ္ခု အဝင္. ကၽြန္မကိုယ္ထဲတြင္ စီးဝင္ေနေသာ အရာသည္...

တန္ဖိုး.... တစ္ခု။

ဆက္၍ဆက္၍ သြားရအံုးမည့္ ခရီးစဥ္သည္ ကၽြန္မအတြက္ ဘယ္အခ်ိန္မွာမ်ား အဆံုးသတ္မလဲ ဆိုတာကို မသိႏိုင္ခဲ့ပါ. သိႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းကိုလည္း မရွာေဖြႏိုင္ေသး။ မျဖစ္မေနလို႔ နာမည္တပ္ၿပီး အတၱေတြ တေပြ႕တပိုက္ႏွင့္ ေလာကလမ္းေပၚမွာ သြားလာေနၿပီး သိႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းရိွသည္ကိုလည္း သိေနပါလွ်က္ ဘယ္အတြက္ေၾကာင့္မ်ား ယခုခ်ိန္ထိ မရွာေသးသလဲ လို႔ ကၽြန္မကိုယ္ကို ေမးခြန္း ထုတ္ေနမိသည္။ မရွာေဖြႏိုင္ေသးေသာ္လည္း အသိကို သတိျဖင့္ က်င့္ႀကံ ေနႏိုင္လွ်င္ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေနအံုးမည္။ အငိုမဆံုးႏိုင္ေသာ အဆိပ္သင့္ လူသားတစ္ဦးျဖစ္ခိုက္ ေနညိဳခ်ိန္ကို ကၽြန္မအေနနဲ႔ မျဖစ္မေန ရင္ဆိုင္ရအံုးမည္။

ထိုအခ်ိန္ကို ကၽြန္မသည္ ရဲရဲရင့္ရင့္ ရင္ဆိုင္ေက်ာ္ျဖတ္ႏိုင္ေအာင္ ႀကံ႕ခိုင္ႏိုင္ေအာင္ ကၽြန္မအတြက္ ဘာေတြမ်ား ျပင္ဆင္ၿပီးၿပီလဲဟု အထပ္ထပ္ေတြးေနမိသည္။  အေတြးႏွင့္အတူ မြန္းက်ပ္ေနေသာ ရင္တြင္းတေနရာမွ ဆဲြကုိင္လႈပ္သလို တင္းက်ပ္မႈသည္ ႏွလံုးေသြး အၾကည္ဓါတ္၏ လံႈ႕ေဆာ္မႈေၾကာင့္ ခံစားသိ တစ္ခုပင္။ ကၽြန္မ၏ ခရီးဆံုးသည္ ဘယ္အခ်ိန္ ဘယ္ေနရာ ဘယ္လိုေသာ အေၾကာင္းတရားမ်ားနဲ႔ ထြက္ခြာသြားရမလဲ မသိႏိုင္ေသာ တေန႔ေန႔ တခ်ိန္ခ်ိန္ ေရွာင္လဲြ မရႏိုင္ေသာ အရာျဖစ္ေသာ္ လည္း ေမ့ေလ်ာ့ေန မိျခင္းသည္ ကၽြန္မ၏အတၱ တစ္ခုပင္...။

မသိႏိုင္ေသာ အရာမ်ားႏွင့္ ျပည့္ႏွက္ေနေသာ လူ႕ဘဝရခိုက္ မတူညီႏိုင္ေသာ အရာမ်ားကို ညိွႏိႈင္းေနထိုင္ႏိုင္ျခင္းသည္လည္း လွပ သက္ဝင္ေသာ အႏုပညာရပ္ တစ္ခုပင္..။ ထို အႏုပညာရပ္တစ္ခုကို တည္ေဆာက္ျခင္းသည္ လွပေသာ အနာဂတ္တစ္ခုကို္ အုတ္ျမစ္ခ် တည္ေဆာက္ျခင္းပင္..ျဖစ္ေလသည္။ လွပေသာ အနာဂတ္ အေဆာက္အဦး တစ္ခု ျဖစ္ရန္ ကၽြန္မသည္လည္း အုတ္တစ္ခ်ပ္ သဲတစ္ပြင့္ အျဖစ္ ကၽြန္မ တန္ဖိုးထားပါသည္။ တျခားသူမ်ား ပါဝင္ႏိုင္မည့္ မတူညီႏိုင္ေသာ အရာမ်ားကိုလည္း ကၽြန္မ တန္ဖိုးထား ပါသည္။ ထိုအေဆာက္အဦးသည္ တစ္ဦးခ်င္း၏ မတူညီမႈမ်ားႏွင့္ တည္ေဆာက္ ထားၾကေသာ ေနျခည္ျဖာေအာက္  ေႏြးေထြးမႈ မ်ားႏွင့္ ျပည့္ေနေသာ အာရုဏ္ဦး ပန္းခ်ီကားတစ္ခ်ပ္..။ 


မတူညီမႈမ်ားႏွင့္ တည္ေဆာက္မည့္ အေဆာက္အဦးဆိုသည္မွာ မတရားမႈမ်ား က်ဴးးလြန္ၿပီး ဖိႏိွပ္မႈမ်ားႏွင့္ ရက္စက္စြာ တည္ေဆာက္မည့္ ေသြးစြန္းေသာလက္မ်ားကို ကၽြန္မ လက္ခံမည္မဟုတ္..။ ေသြးစြန္းေနမည့္ အေဆာက္အဦး၊ ေသြးညီွနံ႕ႏွင့္ ျပည့္ေနမည့္ အေဆာက္အဦး ကို ကၽြန္မ ႏွစ္လိုမည္မဟုတ္..။ မတရားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနသူမ်ားႏွင့္ မည္သည့္အခါမွ် တူညီႏိုင္လိမ့္မည္ မဟုတ္..။ ေျပေပ်ာက္မႈမရိွမည့္ အစြန္းအထင္းမ်ားသည္ လွပေသာ အေဆာက္အဦး တစ္ခု မျဖစ္ပါ...။ လွပေမြးႀကိဳင္ေနေသာ အေဆာက္အဦးသည္သာ ဘဝမ်ားစြာ၏ အလင္းေရာင္ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။

 
ေလွ်ာက္လွမ္းေနေသာ လမ္းခရီးေပၚတြင္ ကၽြန္မ၏ေျခလွမ္းမ်ားက အမ်ားသူ အတြက္ ခလုတ္ကန္သင္း မျဖစ္ပဲ အလင္းေရာင္ ေပးႏိုင္ရန္ ကၽြန္မ ေမွ်ာ္လင့္မိပါသည္။ လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ဆုပ္ကိုင္ထားေသာ တန္ဖိုးထားမႈမ်ား မတူညီသည့္ အေလ်ာက္ တစ္ဦး၏တန္ဖိုးႏွင့္ တစ္ဦး၏အျပဳအမူမ်ားကို ဝင္ေရာက္ ခံစားေပးႏိုင္ၿပီး တန္ဖိုးထားႏိုင္သူျဖစ္ရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးတို႔၏ အရည္အေသြး၊ ပင္ကိုယ္စြမ္းရည္၊ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္မႈ၊ အေလ့အထ၊ ယံုၾကည္မႈ၊ စဥ္းစားေတြးေခၚမႈ တို႔သည္လည္း မတူညီႏိုင္ၾက..။ ထိုသူတို႔၏ တန္ဖိုးထား မတူညီႏိုင္မႈကို နားလည္မႈ ေပးႏိုင္ရန္လည္း လိုေပသည္။ တပါးသူတန္ဖိုးထားေသာ အရာကို ကၽြန္မေလးစား တန္ဖိုးထားတတ္ရန္ သတိျပဳမိ ပါသည္။ တစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး အျပန္အလွန္ တန္ဖိုးထားမွ ထိုတန္ဖိုးကို ေလးစားႏိုင္ပါမွ အဇၹ် တၱ တြင္း ျဖဴ စင္သန္႔ရွင္းၿပီး ပဋိပကၡ ၿငိမ္းေအးေပလိမ့္မည္။ 

ထိုသည္ပင္ အဆံုးရိွေနေသာ လမ္းခရီးကို ေလွ်ာက္လွမ္းေနသည့္ ကၽြန္မ၏ တန္ဖိုးထားမႈ တစ္ခုပင္..။ 


အဆံုးရိွေနတဲ့ လမ္းတစ္ခုမွာ
အငိုမဆံုးတဲ့.
အဆိပ္သင့္ခဲ့တဲ့.
ခဏတာ လူသားျဖစ္ခိုက္
ေနညိဳခ်ိန္အေရာက္
သြားဖို႔ ျပင္ဆင္.
အျပစ္မဲ့ အဆံုးသတ္လူသားအျဖစ္
ငါ ခံယူအံ့......။
 

ၾသဂတ္(စ္) အလယ္ က လူ

ဘယ္ေတာ့မွ မေသတဲ့
သံေယာဇဥ္အထပ္ထပ္နဲ႔
ရွင္သန္ေနဆဲ ရင္းႏွီးမႈတစ္စံုဟာ
ကမၻာကို တစ္ျခမ္းစီ
မွ်ထမ္းေနၾကသလိုမ်ိဳး...
ခပ္ရိုးရိုး စကားလံုးေတြနဲ႔ပဲ
တစ္ေယာက္ကို
တစ္ေယာက္ ေကာက္ယူ ေမြးစားရင္း
အေသြးအသားခ်င္း
လဲလွယ္ထားတယ္။

သူမ...
ျမင့္ျမတ္ျဖဴစင္ျခင္းဟာ...
သူ႔
ကိုယ္က်င့္တရားကို ျခယ္မႈန္းေတာက္ပ
လူသားဆန္မႈဇာတ္ခံုမွာ အလွပဆံုး က, တယ္..
တိမ္ကို စား ႏွလံုးသားကို
အျဖဴဆံုး ေဆးေၾကာဖို႔
သူမဟာ ၾသဂတ္(စ္) ကို ခါးလယ္က
နင္းျပီး ေမြးလာတယ္။
 
နတ္ၾကီးတဲ့ ၾသဂတ္(စ္) ဟာ
သူမရဲ႕ ေမြးဖြားျခင္းနဲ႔ အတူ
တိတ္ဆိတ္ေပးရတယ္
ဆူပူတဲ့ ၾသဂတ္(စ္) ဟာ
သူမရဲ႕ ရွင္သန္ျခင္းနဲ႔
အတူ ျငိမ္းခ်မ္းေပးရတယ္
ေၾကကြဲတဲ့ ၾသဂတ္(စ္) ဟာ
သူမရဲ႕ ျဖစ္တည္ျခင္းနဲ႔
အတူ ေပ်ာ္ရႊင္ေနရတယ္..
 
အဲလိုနဲ႔
ၾသဂတ္(စ္) ကေလး လိမၼာ လာတယ္။
ဒီကမၻာမွာ သူမနဲ႔ တူတာ..
သူမသာလွ်င္ ျဖစ္တယ္ ဆိုတာ
သူမ ဘာသာ ျမင္ေအာင္ၾကည့္လို႔...
အတိ ေလာင္ကၽြမ္းဆဲ
စစ္ေျမျပင္ေတြကိုလဲ
ကရုဏာ မ်က္ဝန္းေတြနဲ႔ ထပ္တလဲလဲ
ရႈျမင္ ရႈတ္ခ်....
ေနာက္ ၾသဂတ္(စ္)
က်ရင္ ျငိမ္းခ်မ္းရမယ္... လို႔...
သူမ ေရရြတ္ေနေရာ့သလား။
 
စကားေတြ ရွိတယ္..
စာေတြ ရွိတယ္..
ႏွလံုးသားေတြ ရွိတယ္...
မေျပာပဲလဲ ၾကားႏိုင္တယ္..
မေရးပဲလဲ ဖတ္ႏိုင္တယ္..
ရင္မခုန္ပဲ ခံစားႏိုင္တယ္။
 
အဲလို သူမဟာ
ေနာက္ ၾသဂတ္(စ္) မွာ..
ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္
ထပ္ျပီး ေမြးဖြားျပပါလိမ့္ဦးမယ္။
 
ခ်စ္ျခင္းမ်ားစြာျဖင့္
ေမာင္ငယ္ လက္ဝဲ

ဘေလာ့ဂါ ကဗ်ာဆရာလက္ဝဲ  ရဲ႕ တတိယအႀကိမ္ ေမြးေန႔အမွတ္တရလက္ေဆာင္

Wednesday, July 2, 2014

စာေပအလင္းေခတ္ တစ္ေခတ္ဆီသို႔

လူ႔ယဥ္ေက်းမႈ ထြန္းကားလာသည့္ အေလ်ာက္ လူတစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦး၊ အဖဲြ႔အစည္း တစ္ဖဲြ႔ႏွင့္ တစ္ဖဲြ႔၊ ေဒသတစ္ခုႏွင့္တစ္ခု၊ တိုင္းျပည္ တစ္ျပည္ႏွင့္တစ္ျပည္ျပန္လွန္ ဆက္ဆံမႈ. ရင္းႏီွးမႈ. ကရုဏာတရားထားမႈ. တရားမွ်တမႈ. ဖံြ႔ၿဖိဳးမႈ.  လွပေသာ လူ႔ေဘာင္ေလာက တိုးတက္ျဖစ္ထြန္းေအာင္ ပံ့ပိုးႏိုင္သည့္ အရာတစ္ခုျဖစ္သည့္ အသိဥာဏ္ ပညာႏွင့္ျပည့္စံုေအာင္ စာဖတ္ျခင္းသည္ အဓိက အခန္းက႑မွ ပါဝင္ေနေပသည္။ ထိုသို႔ စာဖတ္သည့္အခါ မည္သည့္စာေပ အမ်ိဳးအစားမ်ိဳးကို ဖတ္သင့္ ပါသလဲဟု ေမးခြန္း ထုတ္ခဲ့မိၾကေပ လိမ့္မည္။ သုတစာေပ၊ ရသစာေပ ဟု ဆိုေသာ စာေပသည္ မည္ကဲ့သို႔ စာေပျဖစ္သလဲဟု ခဲြျခား နားလည္ႏိုင္ရန္လည္း လိုအပ္ လွေပသည္။

သုတ စာေပ ဆိုသည္မွာ စာဖတ္သူ၏ ဦးေႏွာက္ထဲသို႔ တိုက္ရိုက္ထည့္ေပးေသာ အသိ ျဖစ္သည္။ ရသစာေပ ဆိုသည္မွာ စာဖတ္သူ၏ ရင္တြင္းႏွလံုးသား ထဲသို႔ ဦးစြာေရာက္လိမ့္မည္။ ရသစာေပသည္ ဖန္တီးသည့္သူ၏ ႏွလံုးသားႏွင့္ ဖတ္သည့္သူ၏ ႏွလံုးသား နီးစပ္လွ်င္ ရင္ထဲသို႔ ေရာက္ေပမည္။ ထိုမွတဆင့္ ရင္ထဲႏွလံုးသားထဲမွာတင္ မေနပဲ ဦးေႏွာက္ထဲသို႔ ေရာက္ၿပီး ခံစားသိရိွမည္.. ခံစားၿပီးမွ သိသည့္အသိ တစ္ခုရမည္.။ ထိုဦးေႏွာက္ထဲမွ အသိက တစ္ေလာကလံုးကို ျဖန္႔ၿပီး အလင္းေရာင္ေပးႏိုင္ သည့္ ဘဝအသိမ်ိဳးတစ္ခုကို ရၿပီဆိုလွ်င္ အေကာင္းဆံုး ရသစာေပ တစ္ခုျဖစ္မည္.။

ရသစာေပသည္ ဘယ္ေတာ့မွ တိုက္ရိုက္မေျပာေပ၊ ႏွလံုးသားထဲကို တိုက္ရိုက္ ထည့္မေပးေပ.၊ စာဖတ္သူကို ခံစားခိုင္းလိမ့္မည္. ထိုသို႔မခံစားရလွ်င္ ရသစာေပေကာင္း မဟုတ္ေပ။ ရသစာေပ ေကာင္း မေကာင္းကုိ ႏွလံုးသားႏွင့္ စတိုင္းၿပီး ဒိထက္ေကာင္းမေကာင္း ဦးေႏွာက္ႏွင့္ တိုင္းမည္.။ ႏွလံုးသား၏ ခံစားမႈက ဦးေႏွာက္ကို တက္လာၿပီးေတာ့မွ ခံစားသိဆိုသည့္ အသိတစ္ခုကို ေပးလိမ့္မည္၊ တကယ္ကို ေကာင္းသည့္ ရသစာေပသည္ ဦးေႏွာက္ႏွင့္သိသည့္ ခံစားသိမွေနၿပီး မိမိဘဝ တစ္ေလွ်ာက္လံုးကို ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေလာကႏွင့္ဆိုင္ေသာ အမွန္တရားကိုေသာ္ လည္းေကာင္း အလင္းတစ္ခု ပြင့္ကနဲ ထြက္သြားေပလိမ့္မည္. ထိုအရာသည္ ရသစာေပ၏ အေကာင္းဆံုးေပတံ တစ္ခုျဖစ္သည္.. ဆိုသည္ကို စာေရးဆရာ ေမာင္စိန္ဝင္း(ပုတီးကုံုး) ၏ ေက်းဇူးေၾကာင့္ သိခြင့္ရခဲ့ေလသည္။

ဆရာႀကီး မင္းသုဝဏ္က ရသစာေပေကာင္းတစ္ခု မည္သည္မွာ စိန္တစ္ပြင့္ကို ေနေရာင္လက္ သလို ဖ်တ္ဖ်တ္ ဖ်တ္ဖ်တ္ႏွင့္ dimension မ်ိဳးစံုမွာ အေရာင္ေတြ ထြက္ေနတတ္တယ္..၊ ခံစားသည့္သူက ႀကိဳက္သလို ခံစားၿပီး အဓိပၸါယ္ ဖြင့္ဆိုႏိုင္သည္တဲ့။
 
ထိုသို႔ လူ႔ေလာကအတြက္ အေရးပါသည့္ ရသစာေပကို ကြယ္ေပ်ာက္ေတာ့မေယာင္ ေျပာေနၾကေလသည္။ လူသားမ်ား ရိွေနသေရြ႕ ရသစာေပ မေပ်ာက္ပ်က္ႏိုင္ပါ။ ေခတ္ကာလ ေရြ႕လ်ားလာသည့္ အေလ်ာက္ ရသစာေပ ေရးသားသည့္ စာေရးဆရာမ်ား နည္းပါးလာသလို အသစ္ေသာ ရသစာေပမ်ား နည္းလာေပသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စာေရးဆရာႀကီးမ်ား ေရးသားခဲ့ေသာ ရသစာေပမ်ား ကို ျပန္လည္ ပံုႏိွပ္သင့္ေပသည္။ ဝတၳဳရွည္ ရသစာေပမ်ား နည္းလာေသာ္လည္း ဝတၳဳတို ရသစာေပမ်ား ထြက္ရိွေနသည္ကို ေတြ႔ေနရေလသည္။ ႏွလံုးသားႏွင့္ ခံစားမႈမ်ားၾကား သက္ဝင္ လႈပ္ရွားေနၾကေသာ လူသားမ်ား အတြက္ ရသစာေပေကာင္းမ်ား အစဥ္မျပတ္ ေပၚထြက္လာမည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။

ဥပမာအားျဖင့္ စာေရးဆရာႀကီး ဒဂုန္တာရာ၊ ဆရာ ျမသန္းတင့္၊ ဆရာ ေသာ္တာေဆြ၊ စာေရးဆရာ သိန္းေဖျမင့္ ေရးသားေသာ အေရွ႕ကေနဝန္းထြက္သည့္ပမာ၊ ဗန္းေမာင္တင္ေအာင္ ေရးသားေသာ ငၾသ၊ ဘုန္းေမာင္တစ္ေယာက္ထဲရယ္၊ ဂ်ာနယ္ေက်ာ္ မမေလး ေရးသားေသာ သူလိုလူ၊ ရင္နင့္ေအာင္ေမႊး၊ ေသြး၊ ဆရာမ ခင္ႏွင္းယု၊ ဆရာမ ခင္ခင္ထူး ေရးသားေသာ မအိမ္ကံ၊ ဆရာမ ဂ်ဴ း ေရးသားေသာ ပင္လယ္ႏွင့္တူေသာမိန္းမမ်ား၊ ကဲ့သို႔ ရသစာေပေကာင္းမ်ား ေရးသားမည့္ ဆရာ ဆရာမမ်ား ထြက္ေပၚေစခ်င္ပါသည္။ ထိုစာအုပ္မ်ား ဖတ္ၿပီးသည့္အခ်ိန္တြင္ ဦးေႏွာက္ထဲသို႔ ေတြးစရာမ်ား ေရာက္လာၿပီး ေခါင္းထဲသို႔ ရိုက္မသြင္းပဲ ခံစားသိမွတဆင့္ ဘဝအတြက္ တန္ဖိုးရိွေသာ အလင္းေရာင္ တစ္ခုကိုေပးႏိုင္ေသာ ရသစာအုပ္မ်ား ျဖစ္ေလသည္။ မိမိ ဖတ္လိုက္သည့္ စာေပထဲမွ အေၾကာင္းအရာသည္ ႏွလံုးသားထဲသို႔ စူးစိုက္ နစ္ဝင္ေနလွ်င္ တျခားေသာ သူမ်ားကိုပါ ျပန္လည္ေဝမွ် ေပးႏိုင္ေလသည္။ ထိုသို႔ ရသစာေပမ်ား မေပ်ာက္ပ်က္ေအာင္ ေရးသားရန္ လူငယ္မ်ားတြင္ တာဝန္ ရိွေပသည္။

ထိုတာဝန္မ်ား လက္ဝယ္ ေက်ပြန္ေစရန္ လူငယ္မ်ား စာဖတ္ျခင္းကို ျမွင့္တင္ရေပမည္။ စာဖတ္အား တျဖည္းျဖည္း အားေကာင္းလာေစရန္ အေရးႀကီးေပသည္။ ယေန႔ ဖမ္းစားလာသည့္ အိုင္တီ နည္းပညာေခတ္ ကာလ တိုးတက္လာသည့္ အေလ်ာက္ စာအုပ္မ်ား ဖတ္ရႈမႈ အားနည္း လာသည္ကိုေတြ႔ေန ရေပသည္။ လူငယ္ အမ်ားစုမွာလည္း လုပ္ငန္းခြင္ထဲသို႔ ေရာက္ၿပီး ျပည္ပသို႔ထြက္ အလုပ္လုပ္ရသည့္ ဦးေရ မ်ားျပား လာသည္လည္း စာဖတ္အား နည္းလာသည့္ အေၾကာင္း တစ္ခုျဖစ္ေပသည္။ စားဝတ္ေနေရး အရ ဖိစီးမႈ မ်ားျပားလာေသာ အခ်ိန္အခါျဖစ္၍ စာအုပ္၏ေစ်းႏႈန္း ျမင့္တက္ လာမႈေၾကာင့္လည္း စာဖတ္ခ်င္သည့္ လူငယ္မ်ားျဖစ္ေပသည့္ စီးပြားေရး အခက္အခဲေၾကာင့္ မဖတ္ျဖစ္ေတာ့ေပ။

ထိုအခါ စာဖတ္ျခင္း ေလ်ာ့နည္းလာျခင္း၏ ေနာက္ကြယ္တြင္ ရိွေနေသာ အေျခအေနကို ေလ့လာ သံုးသပ္ရေပလိမ့္မည္။ စားဝတ္ေနေရး ဖိစီးမႈေလ်ာ့ပါးေစရန္ စီးပြားေရး ကို ေျပလည္ေအာင္ႏွင့္ ပညာေရး ကိုျမွင့္တင္ေပးရမည္၊ ရသစာအုပ္ေဟာင္းမ်ားကို တန္ဖိုးနည္းနည္းျဖင့္ အေရအတြက္ မ်ားမ်ား ထုတ္ေဝသင့္သည္။ ထုိမွတဆင့္ အားလပ္ခ်ိန္မ်ား ရလာေစရန္ ပံ့ပိုးေပးရမည္။ ေက်ာင္းမ်ားတြင္လည္း ရသစာေပကို စနစ္တက်ျပဌာန္း သင္ၾကားေပးသင့္သည္။ ရသစာေပျဖစ္မည့္ ပင္ရင္းစကားေျပ လက္ေရြးစင္ႏွင့္ ပင္ရင္းကဗ်ာ လက္ေရြးစင္ တို႔ကို အလယ္တန္းႏွင့္ အထက္တန္း တြင္ ေသခ်ာစြာ သင္ၾကားေပးသင့္သည္။ လူအမ်ားဖတ္ႏိုင္သည့္ မဂၢဇင္းမ်ားတြင္ ရသဝတၳဳမ်ားကို ထည့္ေပးျခင္းသည္ လည္း စာဖတ္အား တိုးလာႏိုင္ေပသည္။ သတင္းစာမ်ားတြင္ ရသစာေပ ဝတၳဳရွည္ မ်ားကို အလ်ဥ္းသင့္သလို ထည့္သြင္း ေဖၚျပသင့္ေပသည္။ ကာတြန္း ႏွင့္ ရုပ္ျပသရုပ္ေဖၚမ်ားႏွင့္လည္း ရသဝတၳဳႀကီးမ်ားကို ျပန္လည္ ေဖၚထုတ္သင့္ေပသည္။ ရသစာေပ ေပ်ာက္ကြယ္မည္ဟု ထင္ျမင္ေနသည္မွာ မမွန္ကန္ႏိုင္သည္ကို ရသစာေပ ေရးသားေနေသာ စာေရးဆရာမ်ားက သက္ေသျပေနၾကေပသည္။

လူငယ္မ်ား စာဖတ္ျခင္း အားနည္းလာသည္မွာ မဖတ္ခ်င္လို႔ မဖတ္ျဖစ္တာ မဟုတ္ပဲ သူတို႔၏ လက္ရိွဘဝသည္ စာဖတ္ျခင္းမွ ေမာင္းထုတ္ထားျခင္းကို ခံေနရသည္လည္း ျဖစ္ႏိုင္ေလသည္။ အဓိက အခ်က္ကေတာ့ စီးပြားေရး အေၾကာင္းအခ်က္ပဲ ျဖစ္ေပမည္။ စီးပြားေရးအရ စိတ္ဖိစီးမႈ မျဖစ္လွ်င္ ဝါသနာ ပါေသာ လူငယ္မ်ား အမ်ားအျပားသည္ တာဝန္ေက်ပြန္ႏိုင္ေသာ ေခတ္လူငယ္မ်ား ျဖစ္လာ လိမ့္မည္ဟု ေျပာႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ ယေန႔ေခတ္ႏွင့္ အံဝင္ခြင္က် ျဖစ္ၿပီး ဆီေလ်ာ္ေသာ ရသဝတၳဳမ်ား ျပန္လည္ ပံုႏိွပ္ျခင္းမွ စတင္သင့္ပါသည္။

တိုင္းျပည္တစ္ျပည္၏ လူဦးေရႏွင့္ ထုတ္ေဝေသာ စာအုပ္အေရအတြက္ကို ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္လ်င္ စာဖတ္ျခင္းသည္ အဆေပါင္းမ်ားစြာ အားနည္း ဆုတ္ယုတ္ေနသည္ကို ေတြ႔ရိွေနရသည္။

စာဖတ္အား ျမွင့္တင္ရန္ ရသစာေပ ျပန္လည္အားေကာင္းလာေစရန္ စီးပြားေရးမွ စ၍ ပညာေရး ပိုင္းမ်ားကို စနစ္တက် စတင္ လုပ္ကိုင္သင့္ေပသည္။ စာမ်ားမ်ား ဖတ္လာႏိုင္ေစရန္ ပံ့ပိုးကူညီႏိုင္ေသာ အရာမ်ားကို တတ္ႏိုင္သေရြ႕ ႀကိဳးပမ္းရေပမည္။ စာၾကည့္တိုက္မ်ားမွလည္း စာအုပ္ေကာင္းမ်ား ထားရိွ၍ လူငယ္လူရြယ္မ်ား အဆင္ေျပစြာ ဖတ္ရႈႏိုင္ရန္ အားထုတ္ေပးရလိမ့္မည္။

လူငယ္မ်ား စာဖတ္အားျမင့္လာေစရန္၊ ဖတ္လိုက္သည့္ စာေပတစ္ခု၏ အႏွစ္သာရကို ေသခ်ာေလ့လာသည့္ အေလ့အက်င့္ ရလာေစရန္၊ ရသစာေပ အားေကာင္းေရးႏွင့္ စာေပယဥ္ေက်းမႈ ထြန္းကားျပန္႔ပြားေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ အြန္လိုင္းေပၚတြင္ ျမန္မာအြန္လိုင္း စာဖတ္အသင္းကို တည္ေထာင္ၿပီး ထုိမွတဆင့္ လစဥ္ (သို႔မဟုတ္) အပတ္စဥ္ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ စာအုပ္တစ္အုပ္ကို စာဖတ္သူအား ဖတ္ရွဴေစၿပီးလွ်င္ စာဖတ္သူဘက္မွ ျပန္လည္ေပးပို႔လာေသာ ထိုစာအုပ္ႏွင့္ ပက္သက္သည့္ သံုးသပ္ခ်က္မ်ား၊ ရွဳေထာင့္အျမင္မ်ားကို ကၽြန္မတို႔ အြန္လိုင္း စာဖတ္အသင္းမွ ျပန္လည္ ေဖၚျပေပးသည့္ အစီအစဥ္မ်ားကို အဓိက ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္သြားမည္။ တစ္ပတ္ တစ္ႀကိမ္ျဖစ္ေစ. ႏွစ္ႀကိမ္ျဖစ္ေစ Volunteer အျဖစ္ ပါဝင္ေဆြးေႏြးေပးမည့္သူမ်ားမွ စာအုပ္တစ္အုပ္ကို ဖတ္သည့္အေပၚတြင္ ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္စီ ေရးၿပီး သံုးသပ္ေစခ်င္ပါသည္။ စာဖတ္အသင္းမွ ေရြးျခယ္လိုက္ေသာ စာအုပ္ မိမိတြင္ ရိွေနလွ်င္ ထုိအပတ္တြင္ ပါဝင္ေဆြးေႏြးၿပီး သံုးသပ္ႏိုင္ပါသည္။

အျခား စာေပဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ ပက္သက္ေသာ အစီအစဥ္မ်ားကိုလည္း ျမန္မာအြန္လိုင္း စာဖတ္ အသင္းမွ အလ်ဥ္းသင့္သလို ျပဳလုပ္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

   ခ်စ္ခင္စြာျဖင့္ 
သဒၶါလွိဳင္း
ျမန္မာအြန္လိုင္း စာဖတ္အသင္း

http://onlinereadingclub-mm.blogspot.com/2013/02/blog-post_7.htmlတြင္ ေဖၚျပခဲ့ေသာ  ေဆာင္းပါး ကို ျပန္လည္ မွ်ေဝျခင္း ျဖစ္ပါသည္...။