Wednesday, December 30, 2009

ႏွစ္သစ္ကူးေန႔သမိုင္းအက်ဥ္း


လူ႔သမိုင္းတြင္ ျပကၡဒိန္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပံုစံေဟာင္း၊ ပံုစံသစ္ေန ့စြဲမ်ားျဖင့္ ျပဳစုခဲ့ၾကေသာ(ဂ်ဴလီယန္ျပကၡဒိန္) ႏွင့္ (လူနီဆိုလာျပကၡဒိန္) ဟူ၍ရွိခဲ့သည္။ ျပကၡဒိန္မ်ားအနက္ ေရာမျပကၡဒိန္ေဟာင္းတြင္ ႏွစ္သစ္ကူးေန႔ကို မတ္လ(၁)ရက္ေန႔ ျဖစ္ေၾကာင္း သတ္မွတ္ခဲ့ၾကသည္။ ေႏွာင္းကာလ တစ္ခုေရာက္မွ ဇန္နဝါရီ(၁)ရက္ကို အမ်ားဆႏၵ မရွိခဲ့ၾကေသာ္လည္း ထိုေန႔ကို ျပဌာန္းခဲ့ၾကေၾကာင္း သမိုင္းတြင္ ရွိခဲ့ျပန္သည္။ ခုႏွစ္မွာ ဘီစီ၁၅၃ ျဖစ္သည္။ သမိုင္းေခတ္ တေခတ္ ျဖစ္ခဲ့ေသာ ‘ေခတ္လယ္’ဟု ေခၚတြင္သည့္ ေခတ္တေလွ်ာက္လံုး ေယရႈခရစ္ကို အမွတ္တရ အျဖစ္ အထိမ္းအမွတ္ ျဖစ္ေအာင္ဟု ဆိုကာ မတ္လကဲ့သို႔ ေန႔ႏွင့္လ တူညီသည့္ ကာလကို ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲ အခမ္းအနားမ်ား က်င္းပ ခဲ့ၾကျပန္သည္။ (၇)ရာစုႏွစ္မ်ားက ဘာသာေရး ကိုးကြယ္မႈ မရွိသူမ်ားၾကား ႏွစ္သစ္ကူးေန႔တြင္ လက္ေဆာင္ အျပန္အလွန္ လဲလွယ္ေရး ဓေလ့ထံုးစံ ကိုျပဳလုပ္လာ ၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ ယင္းထံုးစံကို သူေတာ္စင္ အဲလီဂ်ီးယပ္(စ္) ဆိုသူက ကန္႔ကြက္ခဲ့သည္။ ဂရီဂိုရီယန္ ျပကၡဒိန္ အတည္မျပဳခင္၊ အေနာက္ဥေရာပႏိုင္ငံအမ်ားစုတြင္ ဇန္နဝါရီ(၁)ရက္ကို ႏွစ္သစ္ကူးေန႔အျဖစ္ တရားဝင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ ဂရီဂိုရီယန္ ျပကၡဒိန္ အတည္ျပဳသည္အထိ မတ္လ၂၅ရက္ ကိုတရားဝင္ က်င္းပခဲ့ၾကရာက ႏွစ္သစ္ကူးေန႔ အျဖစ္ ပါက်င္းပခဲ့ၾကသည္။ ထိုက်င္းပသည့္ ခုႏွစ္မွာ ၁၇၅၂ခု ျဖစ္သည္။
ရိုးရာခရစ္ယန္ ဘာသာဝင္ တခ်ိဳ႔၏ ယံုၾကည္မႈမ်ား အရ ခရစ္စမတ္ ပြဲေတာ္အၿပီး ရွစ္ရက္ေျမာက္ေန႔ သည္ ႏွစ္သစ္ကူးေန႔ျဖစ္ၿပီး၊ ယင္းႏွစ္ရက္ တို႔သည္ ဘာသာေရး ယံုၾကည္မႈမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္မႈ ရွိသည္ဟု ဆိုသည္။ အေၾကာင္းမွာ ကမာၻ႔ႏိုင္ငံ အမ်ားစုတြင္ အသံုးျပဳၾကေသာ အေနာက္ႏိုင္ငံ ျပကၡဒိန္သည္ (ေအဒီ)ကို အေျခခံ ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ေျမာက္ကမာၻျခမ္းတြင္ ႏွစ္တႏွစ္၏ အတိုဆံုးေန႔ျဖစ္ၿပီး ေတာင္ကမာၻျခမ္း၏ အရွည္ဆံုးေန႔ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ဟု အဆိုရွိသည္။

တႏွစ္တာအတြင္း ကုန္ဆံုးခဲ့သည့္ အျဖစ္အပ်က္မ်ား၏ နိဂံုးကို ေရဒီယို၊ တယ္လီေဗးရွင္း ႏွင့္ သတင္းစာ မ်ားတြင္ ေျပာဆိုေရးသား ျပသေလ့ရိွသျဖင့္ ႏွစ္ေဟာင္းမွ ႏွစ္သစ္သို႔ ကူးေျပာင္းျခင္းေန႔ အျဖစ္ ဇန္န၀ါရီလ(၁)ရက္ေန႔ ကို အမ်ားက လက္ခံ လာၾကသျဖင့္ `ႏွစ္သစ္ကူးေန႔´ဟု သတ္မွတ္ခဲ့ၾက ေပသည္။ တႏွစ္တာ အတြင္း ထူးျခားေသာ ႏိုင္ငံေရး အျဖစ္အပ်က္မ်ား၊ သဘာ၀ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ား၊ ေတးဂီတနွင့္ အႏုပညာ ဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား၊ ထူးျခားသည့္ ပုဂိၢဳလ္မ်ား ကြယ္လြန္သြားသည့္ကိစၥရပ္မ်ားကို ျပန္လည္ သံုးသပ္ျပသျဖင့္ ႏွစ္သစ္ကူးေန႔ ကို ဇန္န၀ါရီ(၁)ရက္ေန႔အား အမ်ားက လက္ခံ အတည္ျပဳ လာခဲ့ၾကသည္။

ခရစ္ယာန္ ဘာသာ၀င္ႏိုင္ငံ အမ်ားအျပားသည္ ဇန္န၀ါရီ(၁)ရက္ေန႔ ကို ႏွစ္သစ္ကူးေန႔ အျဖစ္ သတ္မွတ္ ၾကျခင္းမွာ အဆင့္ဆင့္ ေျပာင္းလဲခဲ့ၾကေသာ ျပကၡဒိန္ေၾကာင့္ ဟု စာေပမ်ားတြင္ ေရးသား လာၾကသည္။ ျပကၡဒိန္ ဆိုသည္မွာ ေန႔မ်ား၊ ရက္သတၱပတ္မ်ား၊ လမ်ားစုေပါင္း ထားျခင္းကုိ ဆိုလိုုၾကသည္။ ယေန႔သံုးစဲြ ေနၾကသည့္ ျပကၡဒိန္အရ တႏွစ္တြင္ ၃၆၅ရက္ (သို႔) ရက္သတၱပတ္ ၅၂ပတ္ (သို႔) လ၁၂လ ဟု သတ္မွတ္ၾကသည္။ သို႔ရာတြင္ ၄ႏွစ္တၾကိမ္ ၁ရက္တိုးသျဖင့္ ၃၆၆ရက္ ဟု သတ္မွတ္ၾကသည္။ အမ်ား လက္ခံသည့္ ျပကၡဒိန္တခု ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ လုပ္ရသည့္ ကိစၥမွာ လြယ္ကူသည့္ကိစၥမဟုတ္ေပ။ ေန ့တေန႔ သတ္မွတ္သည့္ ကိစၥမွာ လြယ္ကူေသာ္လည္း ႏွစ္တႏွစ္ သတ္မွတ္ရသည့္ ကိစၥမွာ မလြယ္ကူေပ။ ဤတြင္ ျပကၡဒိန္ အေၾကာင္း အနည္းငယ္ သိရန္ လိုေပမည္။ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀၀၀ ေက်ာ္ေက်ာ္က အီဂ်စ္ ႏိုင္ငံတြင္ ပထမဆံုး ျပကၡဒိန္ကို အသံုးျပဳ ခဲ့ၾကသည္။ အီဂ်စ္ ဘုန္းေတာ္ႀကီးမ်ားသည္ ရက္၊လ၊ႏွစ္ တို႔ကို တိတိက်က် သိရွိရန္ လုပ္ကိုင္ ခဲ့ၾကေသာ္လည္း ထိုစဥ္က ႏွစ္သစ္ကူးေန႔ကို မသတ္မွတ္ ႏိုင္ခဲ့ၾကေပ။ ဤျပကၡဒိန္ကို တခ်ိဳ ့ ယေန႔တိုင္ သံုးစြဲ ေနၾကဆဲျဖစ္သည္။

ႏွစ္ေထာင္ေပါင္း မ်ားစြာ ၾကာျပီးေနာက္ ခရစ္ေတာ္ ေမြးဖြားသည့္ ႏွစ္၏ ေနာက္ပိုင္းႏွစ္မ်ား ဟူ၍၄င္း၊ ေရွ႔ပိုင္းႏွစ္ မ်ားဟူ၍၄င္း သတ္မွတ္ လာခဲ့ၾကသည္။ ခရစ္မေမြးခင္ ႏွစ္မ်ားကို ဘီစီဟု၊ ခရစ္ ေမြးဖြားျပီးႏွစ္မ်ားကိုေအဒီ ဟုေခၚဆိုသည္။ ၁၆ ရာစုတြင္ ရိုမန္ကက္သလစ္ဘုရားေက်ာင္းတြင္ ၁၃ ေယာက္ေျမာက္ ပုပ္ရဟန္းမင္းၾကီး ဂရီဂိုရီသည္ တိက် မွန္ကန္သည္႔ ျပကၡဒိန္တခုကို သတ္မွတ္ခဲ့ရာ ထိုျပကၡဒိန္ကို ဂရီဂိုရီယန္ ျပကၡဒိန္ ဟုေခၚဆို ခဲ့ၾကသည္။

သို႔ရာတြင္ ပရိုတက္စတင့္ ဘာသာ၀င္မ်ားက အထက္ပါ ျပကၡဒိန္ကို လက္မခံၾကေခ်။ မည္သို႔ပင္ ျဖစ္ေစ ႏိုင္ငံတိုင္း တြင္ အသံုးျပဳလ်က္ ရွိေသာ ယေန႔ကာလ ျပကၡဒိန္မွာ ဂရီဂိုရီယန္ ျပကၡဒိန္ ျဖစ္လာခဲ့သျဖင့္ ေနာက္ထပ္ အသစ္ ေျပာင္းလဲ လာစရာ အေၾကာင္းမရွိေတာ့ေခ်။ ထို႔ေၾကာင့္ တႏွစ္တြင္ ၁၂လရွိရာ ပထမ ဆံုး လဟု သတ္မွတ္ခဲ့ေသာ ဇန္န၀ါရီလ (၁)ရက္ေန႔ သည္ ႏွစ္သစ္ကူးေန႔ တေန႔ျဖစ္လာေၾကာင္း သမိုင္းက သက္ေသ ထူခဲ့ျပီ။ ဘာသာေရး အရ ႏွစ္သစ္ကူးေန႔မ်ား ကြဲျပားမႈမ်ား ရွိၾကေသာ္လည္း ႏိုင္ငံ အမ်ားစု လက္ခံလ်က္ ရွိေနသည္မွာ………………………

ဇန္န၀ါရီလ(၁)ရက္ ေန ့သည္ ႏွစ္သစ္ကူးေန ့။ ။

Ref: http://en.wikipedia.org မွ ဘာသာျပန္ဆိုထားသည္။

3 comments:

Lay said...
This comment has been removed by the author.
Lay said...

ေက်းဇူးပဲဗ်ိဳ႕.... "ႏွစ္သစ္ကူးေန႔"ႏွင့္ ပတ္သက္ျပီး သမိုင္း အျငင္းပြားမႈမ်ား၊ အျငင္းပြားစရာမ်ားရွိခဲ့တယ္
ဆိုတာနဲ႔ တခါမွမၾကားမိဖူးတဲ့ အေၾကာင္းအရာအခ်ိဳ႕လဲ ဗဟုသုတအျဖစ္ ရရွိလိုက္ပါတယ္။

အၾကံျပဳခြင့္သာရမယ္ဆိုရင္....
ဘာသာျပန္သက္သက္ထက္ စာေရးသူ ကိုယ္ေတြ႕ႏွင့္ ခံစားခ်က္မ်ားကို သမိုင္းအကိုးအကားနဲ႔ ေရာစပ္ျပီး ေရးရင္ ပိုျပီးဖတ္လို႔ေကာင္းမွာပဲလို႔လဲေတြးမိတယ္။
သဒၶါလႈိင္းရဲ႕ ႏွစ္သစ္ လက္ရာမ်ားကို ေမွ်ာ္ေနမယ္ေနာ္။

သဒၶါလႈိင္း said...

ကိုေဇာ္ေရ...
အခုလို အႀကံျပဳဖတ္ရႈတာကိုအၿမဲေစာင့္ေမွ်ာ္ေနမွာပါ....