Friday, September 16, 2011

တခုခုကို ေအာင္ျမင္ေအာင္ဘယ္လိုလုပ္မလဲ...

သင္ဟာ သင့္ရဲ႕ အေျခခံက်တဲ့ ဓနဥစၥာ၊ ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝမႈ၊ ဆက္ဆံေရးနဲ႔ အလုပ္အကိုင္မွာ ေအာင္ျမင္ဖို႔ ႀကိဳးစားတာ ရလား မရလားဆိုတာ အေရးမႀကီးပါဘူး။ တရားဝင္အသိအမွတ္ ျပဳထားတဲ့ အာဟာရေဗဒပညာရွင္နဲ႔ ဇီဝကမၼေဗဒပညာရွင္ Caitlin Reid က ဘယ္လိုအေျခအေနျဖစ္ျဖစ္ လက္ေတြ႔အသံုးဝင္တဲ့ အႀကံေပးစကား ၆ခ်က္နဲ႔ ေအာင္ျမင္ေအာင္ ကူညီႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔ ျပဌာန္းထားပါတယ္။

(၁) သင္ဘာလိုခ်င္တယ္ဆိုတာ သိပါ။

သင့္မွာ ေအာင္ျမင္ဖို႔ ဆႏၵရိွရမယ္။ ဘဝမွာ ဘာလိုခ်င္တယ္ဆိုတာ သိဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ သင့္ရဲ႕ပန္းတိုင္ကို ေအာင္ျမင္ေအာင္ေရာက္ဖို႔ လိုအပ္မယ့္ အလုပ္ေတြကို ခဲြျခားႏိုင္ဖို႔ လိုပါတယ္။ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ဆိုတာ ဘဝမွာ သင္သြားမယ့္ေနရာကို ဦးေဆာင္လမ္းျပေပးမွာပါ။ ရည္မွန္းခ်က္မရိွရင္ ဘယ္ေနရာမွာ အဆံုးသတ္ရမယ္ဆိုတာ ဆံုးျဖတ္လို႔ရမွာမဟုတ္ဘူး။

(၂) ဘယ္ေတာ့မွ အရံႈးမေပးပါနဲ႔။

ႀကံ႕ႀကံ႕ခံႏိုင္မႈဟာ ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ နံပါတ္တစ္ျဖစ္ပါတယ္။ လူေတြဟာ သူတို႔ရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ ေအာင္ျမင္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနရင္း အခက္အခဲ၊ အက်ပ္အတည္းေတြနဲ႔ ရင္ဆိုင္ရတဲ့အခါ၊ ဒါမွမဟုတ္ အျပစ္ရွာ ေဝဖန္မႈေတြ ရိွလာတဲ့အခါ စိတ္ပ်က္အားေလ်ာ့မႈ ျဖစ္ဖို႔ လြယ္ကူၾကတယ္။ ဒါေပမယ့္ မွန္ကန္တဲ့ ေအာင္ျမင္မႈတခုျဖစ္လာဖို႔ဆိုရင္ ေဝဖန္မႈ၊ ပယ္ခ်မႈ၊ ဖိအားေပးမႈနဲ႔ က်ရံႈးမႈေတြကို ေက်ာ္ျဖတ္ၿပီး မေလွ်ာ့တမ္း လုပ္ရမယ္။ ရဲရင့္တက္ၾကြတဲ့တိုက္ပြဲက ေအာင္ျမင္မႈကို တည္ေဆာက္ေပးလိမ့္မယ္။

(၃) သင့္ကိုယ္သင္ ယံုၾကည္ပါ။

ေအာင္ျမင္ဖို႔ဆိုရင္ သင့္မွာ ေကာင္းတဲ့အျမင္ ရိွဖို႔လိုပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ သင့္ရဲ႕ရည္မွန္းခ်က္္ ေအာင္ျမင္ႏိုင္တယ္ ဆိုတာ ယံုၾကည္ဖို႔ လိုပါတယ္။ သင့္ရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ ေအာင္ျမင္ဖို႔ဆိုရင္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္တဲ့ ယံုၾကည္မႈနဲ႔ တိုးတက္မႈရိွတဲ့ အလားအလာ၊ သေဘာထား ရိွဖို႔ လိုပါတယ္။ သင့္အေၾကာင္း သင့္ကိုယ္သင္ သတိျပဳမိတဲ့အခါ၊ ဘဝရဲ႕ စိမ္ေခၚမႈေတြကို ပိုၿပီး ယံုၾကည္စိတ္ခ်မႈရိွစြာနဲ႔ တံု႔ျပန္လာႏိုင္မွာပါ။ ရွက္ရံြ႕မႈနဲ႔ မိမိကိုယ္ကို ယံုၾကည္မႈကင္းမဲ့ဖို႔ သင့္ကိုယ္သင္ တြန္းအားေပးတာက အမွန္လို႔ လက္ခံမယ္ဆိုရင္ သင္ဟာ ေအာင္ျမင္မႈနဲ႔ ပိုေဝးၿပီး က်ရံႈးသြားလိမ့္မယ္။ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ယံုၾကည္မႈရိွပါ သင္ေအာင္ျမင္ပါလိမ့္မယ္။

(၄) ေလ့လာသင္ယူမႈကို ဘယ္ေတာ့မွ မရပ္ပါနဲ႔။

ေအာင္ျမင္မႈ ရိွတဲ့ လူေတြဟာ ေလ့လာသင္ယူမႈကို ဘယ္ေတာ့မွ မရပ္ပါဘူး။ သူတို႔ဟာ တျခားသူေတြရဲ႕ အေတြ႕အႀကံဳသစ္ေတြကို ေလ့လာသင္ယူတယ္၊ ၿပီးေတာ့ သူတို႔ရဲ႕ အမွားေတြကေန သင္ခန္းစာ ယူၾကတယ္။ အခြင့္အလမ္းတိုင္း အခြင့္အလမ္းတိုင္းကို ေလ့လာသင္ယူတာဟာ သင့္ရဲ႕ အသိပညာေတြ တိုးပြားေစဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။ သင္ေရာက္ေနတဲ့ ေနရာ၊ နယ္ပယ္ကိုလည္း ဦးေဆာင္ႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။ စာအုပ္စာေပ မ်ားမ်ားဖတ္ပါ၊ အရည္အေသြး အသစ္ေတြကို ဆည္းပူးပါ၊ ေလ့က်င့္သင္ၾကားမႈ အသစ္ေတြကို ရွာယူပါ။ က်န္တဲ့အပိုင္းေတြမွာ ေသခ်ာေပါက္ သာလြန္ ေအာင္ျမင္လာပါလိမ့္မယ္။

(၅) သင္ႏွစ္သက္တာကို သင္လုပ္ပါ။

တခုခုကို ေကာင္းေကာင္း လုပ္ေတာ့မယ္ဆိုရင္ အနည္းဆံုး ႏွစ္သက္မႈ ရိွရပါမယ္။ သင္ပိုင္ဆိုင္တဲ့ အခ်ိန္ေတြကို ႏွစ္သက္သလို အားထုတ္တာဟာ ေအာင္ျမင္ဖို႔ တြန္းအားတခုပဲျဖစ္ပါတယ္။ သင္ႏွစ္သက္တာကို သင္လုပ္ပါ၊ ေအာင္ျမင္မႈ ရလာပါလိမ့္မယ္။

(၆) အေပ်ာ္အပါးကို ေရွာင္က်ဥ္ပါ။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အမ်ားစုဟာ ျပႆနာတခ်ိဳ႕ကို ကိုယ္တိုင္ ေျဖရွင္းမယ္ဆိုရင္ ေနာက္ဆံုးမွာ ေပ်ာ္ရႊင္ႏိုင္မယ္လို႔ ယံုၾကည္ ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သက္ေတာင့္သက္သာ မရိွပဲ ေပ်ာ္ရႊင္မႈအတြက္ ႀကိဳးပမ္းတာ၊ တဦးခ်င္းသီးသန္႔ အခ်က္ေတြမွာ ေပ်ာ္ရႊင္မႈကို ရွာေဖြျခင္း မျပဳတာဟာ ဘဝရွင္သန္ဖို႔ နည္းလမ္း မဟုတ္ပါဘူး။ ေအာင္ျမင္မႈ ရိွတဲ့ လူေတြက အခ်ိန္ဆဲြတာကို ေရွာင္က်ဥ္ၾကတယ္။ ျပႆနာေတြ အတြက္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်ဖို႔ ေစာင့္စားမေနပါဘူး။ ေအာင္ျမင္မႈရိွတဲ့ လူေတြဟာ ျဖစ္ရပ္တိုင္း ျဖစ္ရပ္တိုင္းမွာ ေပ်ာ္ရႊင္မႈကို ရွာေဖြၾကပါတယ္၊ သူတို႔ဟာ သူတို႔အတြက္ မွန္ကန္တဲ့ လမ္းေၾကာင္းကို တရားနည္းလမ္း က်က် စဥ္းစားၾကတယ္။


www.funzug.com မွ ( How To Succeed At Anything) ကို ဘာသာျပန္ပါသည္။

20 comments:

ေတာက္ပၾကယ္စင္ said...

ဆ၀ါဒီခပ္ပါ သဒၶါလႈိင္းေရ။ အားေဆးေတြတုိက္ေကြ်းတဲ့ အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ က်န္းမာေပ်ာ္ရႊင္ပါေစေနာ့...
(ခမန္႔မွာ နံပါတ္တစ္ရလို႔လည္း ေပ်ာ္မိေသးသည္။ ဟိ)

ကုိကုိေမာင္(ပန္းရနံ႔) said...

အေတာ္ေကာင္းတဲ့ နည္းလမ္းေတြပါဘဲ။ မွတ္ထားလုိက္ၿပီ။ လုိက္နာက်င့္ႀကံဖုိ႔ဘဲ လုိေတာ့တယ္။

ခင္မင္လွ်က္

ေမာင္(စြယ္စံုက်မ္း) said...

က်ေနာ္တို ့အတြက္ မွတ္သားသင့္တာေလးေတြပါ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ဗ်ာ

Candy said...

မွတ္သားၿပီး လုိက္နာက်င့္သုံးပါ့မယ္ မမသဒၶါ.. :D

ေခ်ာ(အစိမ္းေရာင္လြင္ျပင္) said...

အေပ်ာ္အပါးေတာ႔ နည္းပါတယ္
ဒါေပမဲ႔ ဘာျဖစ္ခ်င္တယ္ဆိုတာ ရည္မွန္းခ်က္မရွိဘူးျဖစ္ေနတယ္
ဘဝကို အလိုက္သင္႔ ကူးခတ္ေမွ်ာပါေနျပီး ထူးထူးျခားျခား အားစိုက္မႈမရွိဘူးျဖစ္ေနေတာ႔ ေန႔တိုင္းေန႕ရက္ေတြက တစ္ပံုစံတည္း ပ်င္းရိျငီးေငြ႔ဖို႕ေကာင္းေနတယ္..
ဘာျဖစ္ခ်င္မွန္းလဲမသိ..
သဒၶါ႔စာဖတ္ျပီး ကိုယ္႕ကိုယ္ကို ျပန္သံုးသပ္ၾကည္႕တာ ခုလိုထြက္လာတယ္။
ကိုယ္႕ကိုယ္ကိုဘာျဖစ္ခ်င္မွန္းမသိတာ ခက္တယ္

jasmine(ေတာင္ၾကီး) said...

အားေဆးေတြတုိက္ေကြ်းလုိ႔ေက်းဇူးတင္ပါတယ္
အားလုံးမွတ္သားစရာေတြပါပဲ
ခ်စ္ခင္တဲ႔ jasmine

seesein said...

သဒၶါ ေရ စာလာဖတ္ပါတယ္ ဘာျဖစ္ခ်င္လဲဆိုရင္........ညေလးသိပါတယ္
ဘယ္ေတာ့မွ အရံႈးမေပးပါ ဧရာအတြက္ စိတ္ေတြညစ္ေနလို႕ မေပ်ာ္ပါးႏိုင္ဘူးးးးးးးးးးး

ခင္မင္တဲ့
seesein

Anonymous said...

အဖုိးတန္စာသားေတြကုိ ဖတ္မွတ္သြားတယ္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ႔


ေမာင္ဘႀကိဳင္

Anonymous said...

ဧရာဝတီ ကို ေအာင္ျမင္ေအာင္ လုပ္မယ္

ေရႊစင္ဦး

ညီရဲ said...

ဟုတ္တယ္ အစ္မ ရည္မွန္းခ်က္ မရွိတဲ့သူက ဦးတည္ခ်က္မဲ့ေနတဲ့ ေလွတစ္စင္းနဲ ့တူေနမယ္။ ရည္မွန္းခ်က္ မရွိရင္ ဘဝပင္လယ္ထဲမွာ တဝဲလည္လည္ ျဖစ္ေနမွာ...

လမ္းျပေပးတဲ့ အတြက္ ေက်းဇူး အစ္မ...

မင္းဧရာ said...

အမၾကီး.......
တကယ္ကို မွတ္သားထုိက္တဲ့ စကားစုေလးေတြပါ
လိုက္နာႏိုင္ရင္ေတာ့ အတိုင္းထက္အလြန္ေပါ့ဗ်ာ။

ေတာက္ပၾကယ္စင္ said...

ခမန္႔ေတြ ျပန္လာဖတ္ၿပီး အစိမ္းေရာင္ရဲ႕ ခမန္႔ကို သေဘာက်ေနမိရဲ႕...

အလင္းသစ္ said...

ေကာင္းလိုက္တဲ့စာ။။ ေသေသခ်ာခ်ာကို ဖတ္ရႈျပီး မွတ္သားသြားပါတယ္အမေရ။။ ေကာ္ပီယူျပီးေတာ့ကို သိမ္းသြားပါတယ္။။။။

ျမေသြးနီ said...

မနက္ေစာေစာ ခြန္အားရွိတဲ့ စာေတြ စားသံုးသြား ပါတယ္ ညီမေရ..။ ရည္မွန္းခ်က္ေတြ ခ်ၿပီးလုပ္တာမ်ဳိး မရွိခဲ့ေပမယ့္တစ္ခုခုလုပ္ျဖစ္ရင္ေတာ့ ေသေသခ်ာခ်ာလုပ္ ျဖစ္တယ္။ တစ္ခါတစ္ခါ ေရာင့္ရဲေနခ်င္စိတ္ေတြ ျဖစ္ၿပီး၊ တစ္ခါတစ္ခါၾကျပန္ေတာ့လည္း ကိုယ့္ကိုယ္ကို အားမလိုအားမရေတြ ျဖစ္ေနျပန္တယ္သဒၶါေရ..။

အလြမ္းျမိဳ႕ေလး said...

သဒၵါေလးေရ..


စိတ္ေတြ ေတြေဝေလေနတဲ့ ဒီေန႔ေလးမွာ ဒီပိုစ္ ေလးဖတ္လိုက္ရေတာ့ အေတာ့္ကို အားရွိသြားတယ္။တကယ္ေကာင္းတဲ့ စာသားေလးေတြပါ။ ဒီလို စာေတြကိုၾကိဳက္တယ္။ ေက်းဇူးလည္းတင္ပါတယ္။
ေပ်ာ္ရႊင္ပါေစ...

blackroze said...

သဒၵါေရ
ေရာက္တယ္ေနာ္
ဖတ္လည္းဖတ္သြားတယ္
မွတ္လည္းမွတ္သြားပါတယ္

ခင္တဲ့ Blackroze

ကိုေဇာ္ said...

အရမ္းကို တိုက္ဆိုင္တယ္ဗ်ာ။
ဖတ္ခြင့္ရတဲ့ အတြက္ ေက်းဇူးပါ။
အခုလတ္တေလာေတာ့ စာေတြ လာမဖတ္ျဖစ္ပဲ ျဖစ္ေနဦးမယ္။ ဒါေပမဲ့ လိုင္းေပၚေရာက္တာနဲ႔ လာဖတ္ပါဦးမယ္။

ေပ်ာ္ရႊင္ပါေစဗ်ာ။

လသာည said...

ဆ၀ါဒီခါး ပါ.. ညီမေလး
ဒီပိုစ္အတြက္ ေက်းဇူး။

ေႏြမုိး said...

ဆရာမ သဒၶါလွိဳင္း- -ခင္ဗ်ား
ကၽြန္ေတာ္ဟာ ေႏြမုိးအမည္နဲ႔ အြန္လုိင္း၀က္ဆုိက္မ်ားေပၚမွာ
ေလ့လာေနသူတစ္ဦးျဖစ္ပါတယ္။ စာေရးဆရာတစ္ဦးလည္းျဖစ္ပါတယ္။
အခု ကၽြန္ေတာ္ဟာ အင္တာနက္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့စာအုပ္တစ္အုပ္ထုတ္ေ၀ဖုိ႔
စီစဥ္ေနပါတယ္။ ထုတ္ေ၀ေနက် နည္းပညာစာအုပ္မ်ိဳးမဟုတ္ပါ။
အင္တာနက္၀က္ဆုိက္မ်ားနဲ႔ နီးစပ္မွဳမရွိ၊ ကၽြမ္း၀င္မွဳမရွိေသးသူမ်ား
အင္တာနက္၀က္ဆုိက္မ်ားေပၚက ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကုိ သိရွိခံစားႏုိင္ဖုိ႔ရည္ရြယ္ျပီး ထုတ္ေ၀မယ့္စာအုပ္ျဖစ္ပါတယ္။ စာအုပ္အမည္ကုိ Paper Websiteလုိ႔ေပးထားျပီး
အမွတ္စဥ္တပ္ျပီး ထုတ္ေ၀သြားမွာျဖစ္ပါတယ္။
အဲဒီစာအုပ္ေလးထဲမွာ ၀က္ဆုိက္မ်ားေပၚက ေကာင္းႏုိးရာရာ၊ လူအမ်ားဖတ္သင့္တယ္
လုိ႔ယူဆရတဲ့ စာေပမ်ားကုိ ေဖာ္ျပသြားဖုိ႔ စီစဥ္ထားပါတယ္။
ဘာသာရပ္အလုိက္… ဘာသာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ အလွအပႏွင့္ဖက္ရွင္၊ ၀တၳဳတုိမ်ား၊
ဟာသမ်ား၊ ကဗ်ာ၊ ကာတြန္း…စသည္ျဖင့္ တစ္အုပ္ခ်င္း စုစည္းထုတ္ေ၀မွာျဖစ္ပါတယ္။
လူႀကီးမင္းရဲ႕ -သဒၶါလွိဳင္း ၀က္ဆုိက္မွာေဖာ္ျပထားတဲ့
(တစ္ခုခုကုိေအာင္ျမင္ေအာင္ ဘယ္လုိလုပ္မလဲ) ႏွင့္ (စိတ္ျငိမ္းခ်မ္းမွဳရရွိဖုိ႔ အေျခခံအခ်က္မ်ား)- ေဆာင္းပါး ၂-ပုဒ္ကုိ ႏွစ္သက္တဲ့အတြက္
ကၽြန္ေတာ္ထုတ္ေ၀မယ့္ Paper Websiteစာအုပ္မွာ ထည့္သြင္းအသုံးျပဳခြင့္ေပးပါရန္
ပန္ႀကားအပ္ပါတယ္။ ေလာေလာဆယ္တြင္ စာအုပ္မွ အက်ိဳးအျမတ္ကုိ ေမွ်ာ္လင့္၍မရပဲ
အရွဳံးခံထုတ္ေ၀ရမည္ျဖစ္၍ စာမူခခ်ီးျမွင့္ႏုိင္မည္မဟုတ္ပါသျဖင့္ နားလည္ခြင့္လႊတ္ေပးပါရန္
ေတာင္းပန္အပ္ပါသည္။ စာအုပ္လက္ေဆာင္ေပးပုိ႔ေပးပါမည္။ စာအုပ္ပုိ႔ေပးႏုိင္ရန္
လူႀကီးမင္း၏လိပ္စာကုိ ေအာက္ပါအီးေမးသုိ႔ေပးပုိ႔ေပးပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံအပ္ပါသည္။

nwaytamun@gmail.com

စာအုပ္ေပးပုိ႔ရန္ အခက္အခဲရွိတဲ့ေနရာဆုိရင္ (ဥပမာ) ႏုိင္ငံျခားမွာေနသူဆုိရင္
စာအုပ္ပီဒီအက္ဖုိင္ကုိ ပုိ႔ေပးပါမယ္။

ေနာက္ ဆက္လက္ထုတ္ေ၀မည့္စာအုပ္မ်ားတြင္လည္း
ပုံႏွိပ္ေဖာ္ျပရန္သင့္ေလ်ာ္သည့္ လူႀကီးမင္း၏စာမူမ်ားကုိ
မည္သည့္၀က္ဆုိက္မွျဖစ္ေစ အသုံးျပဳခြင့္ေပးပါရန္ႏွင့္ အသုံးျပဳလုိပါက
ခြင့္ျပဳခ်က္ ႀကိဳတင္ေတာင္းခံသြားမည္ျဖစ္ေႀကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။

ခင္မင္ေလးစားစြာျဖင့္-
ေႏြမုိး

Étoile said...

Thz a lot for this post, it can encourage me a lot, especially this difficule time in my life.
I'll really pratice your ways.